Чи потрібен дозвіл на дезінфекцію

Чи потрібен дозвіл на дезінфекцію

Держкомпідприємництвом в листі 6988 від 08.09.11 р розглянуто питання щодо регламенту проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних робіт. Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (далі - Закон України про захист населення) визначено правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини , локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, що встановлюють права, обов'язки і відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Згідно з визначенням, наведеним у статті 1 Закону України про захист населення, дезінфекційні заходи (дезінфекція, дезінсекція, дератизація) - заходи щодо знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб (дезінфекція) та їх переносників - комах (дезінсекція) і гризунів (дератизація). Статтею 33 Закону України про захист населення визначені види і порядок проведення дезінфекційних заходів. Крім того, згідно з частиною четвертою статті 33 Закону України про захист населення порядок проведення профілактичних, поточних і заключних дезінфекційних заходів встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я з урахуванням особливостей збудників інфекційних хвороб, факторів передачі інфекції тощо Дезінфекційні засоби передбачені статтею 34 Закону України про захист населення. Крім того, частиною першою статті 4 Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" передбачено, що виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється, зокрема, необхідність отримання документів дозвільного характеру та їх види. Виходячи з аналізу чинного законодавства України, необхідності отримання документів дозвільного характеру на проведення дератизаційних, дезінсекційних, дезінфекційних робіт не передбачено жодним законом України. Більш докладні роз'яснення можуть бути надані Міністерством охорони здоров'я України.

доля
close