You cannot place a new order from your country. United States

Дезінфекція: основні поняття і терміни

Дезінфекція: основні поняття і терміни

Дезінфекція - це сукупність заходів, спрямованих на знищення або зниження чисельності популяцій вегетативних   форм, що покояться в патогенних і умовно-патогенних збудників на абіотичних об'єктах зовнішнього середовища з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб.

Вогнищева дезінфекція - це дезінфекція, яка проводиться в епідемічному осередку в зв'язку з виникненням випадку інфекційного захворювання або бактеріоносійства. Вогнищева дезінфекція ділиться на поточну і заключну.

Поточна дезінфекція - це дезінфекція, яка проводиться в осередку в присутності джерела інфекції і спрямована на знищення збудників у міру їх виділення хворим або носієм.

Заключна дезінфекція - це дезінфекція, яка проводиться після госпіталізації, одужання чи смерті хворого, тобто після видалення джерела інфекції з метою повного звільнення вогнища від збудників, розсіяних хворим.

Профілактична дезінфекція - це дезінфекція, яка проводиться поза зв'язком з епідемічними вогнищами в місцях ймовірного скупчення збудників інфекційних хвороб (лікувально-профілактичні установи, дитячі дошкільні установи, підприємства харчової промисловості і та громадського харчування, вокзали, вагони, видовищні установи і так далі).

Механічний метод дезинфекції - це зниження чисельності популяції збудників під дією механічних чинників (миття, чищення, фільтрація, вентиляція і так далі).

Фізичний метод дезинфекції - це знищення або зниження чисельності популяції збудників під дією фізичних чинників (висока температура, ультрафіолетове випромінювання, ультразвук і так далі).

Хімічний метод дезинфекції - це знищення або зниження чисельності популяції збудників під впливом хімічних речовин.

Біологічний метод дезинфекції - це знищення збудників інфекційних хвороб в зовнішньому середовищі засобами біологічної природи (за допомогою мікробів-антагоністів); має строго специфічне призначення.

Якість дезинфекції - це міра відповідності дезинфекції стандарту або вимогам нормативних документів. Ефективність дезинфекції - це міра досягнення кінцевого результату внаслідок проведення дезинфекції.

Posted on 2019-07-17 Статті 0 189

Related articles

Вибір сучасних дезінфікуючих засобів

Для проведення знезараження поверхонь треба використовувати дезінфікуючі засоби

Оставить свой комментарийLeave a Reply

Категории блогов

Последние комментарии

Без комментариев

Поиск по блогам

Recently Viewed

No products

Menu

Сравнение 0