Дезінфекція: основні поняття і терміни

Дезінфекція: основні поняття і терміни

Дезінфекція - це сукупність заходів, спрямованих на знищення або зниження чисельності популяцій вегетативних і покояться форм патогенних і умовно-патогенних збудників на абіотичних об'єктах зовнішнього середовища з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб.

Вогнищева дезінфекція - це дезінфекція, яка проводиться в епідемічному осередку в зв'язку з виникненням випадку інфекційного захворювання або бактеріоносійства. Вогнищева дезінфекція ділиться на поточну і заключну.

Поточна дезінфекція - це дезінфекція, яка проводиться в осередку в присутності джерела інфекції і спрямована на знищення збудників у міру їх виділення хворим або носієм.

Заключна дезінфекція - це дезінфекція, яка проводиться після госпіталізації, одужання чи смерті хворого, тобто після видалення джерела інфекції з метою повного звільнення вогнища від збудників, розсіяних хворим.

Профілактична дезінфекція - це дезінфекція, яка проводиться поза зв'язком з епідемічними вогнищами в місцях ймовірного скупчення збудників інфекційних хвороб (лікувально-профілактичні установи, дитячі дошкільні установи, підприємства харчової промисловості і та громадського харчування, вокзали, вагони, видовищні установи і так далі).

Механічний метод дезінфекції - це зниження чисельності популяції збудників під дією механічних факторів (миття, чистка, фільтрація, вентиляція і так далі).

Фізичний метод дезінфекції - це знищення або зниження чисельності популяції збудників під дією фізичних факторів (висока температура, ультрафіолетове випромінювання, ультразвук і так далі).

Хімічний метод дезінфекції - це знищення або зниження чисельності популяції збудників під впливом хімічних речовин.

Біологічний метод дезінфекції - це знищення збудників інфекційних хвороб у зовнішньому середовищі засобами біологічної природи (за допомогою мікробів-антагоністів); має строго специфічне призначення.

Якість дезінфекції - це ступінь відповідності дезінфекції стандарту або вимогам нормативних документів.

Ефективність дезінфекції - це ступінь досягнення кінцевого результату внаслідок проведення дезінфекції.   

доля
close